Over de kennistoets

Wat houdt e-learning in?

Iedere editie van FocusVasculair bevat vier nascholingsartikelen. De nascholingsartikelen zijn te vinden in de e-learningmodule.  Ieder nascholingsartikel is afzonderlijk geaccrediteerd. Als u de tekst van het artikel met entree- en tussentoetsvragen doorloopt, vindt u aan het eind van het artikel de eindtoets. De e-learning tekst is dezelfde als die van het artikel in het tijdschrift, met hier en daar verwijzingen naar externe bronnen en of aangevuld met extra informatie in de vorm van animaties of video's.

Voor iedere module die u met goed gevolg aflegt ontvangt u 1 punt. Zo kunt per editie 1, 2, 3 of 4 accreditatiepunten verdienen.

Tijdens het doorwerken van de e-learningmodule ben ik gestopt. Kan ik weer beginnen waar ik ben geëindigd?

Dit is inderdaad mogelijk.

Het lukte mij in eerste instantie niet om de gevraagde 70% van de vragen van de eindtoets juist te beantwoorden. Kan ik een nieuwe poging wagen?

Ja, u heeft in totaal 3 pogingen om de toets te behalen.

Tot wanneer kan ik de e-learning volgen?

Iedere e-learningmodule is door de NIV, de NVvH, de NVR, de NVKG, de NVvC, de NVN en de NVA geaccrediteerd voor 2 jaar na de datum waarop de accreditatie is verleend.

De precieze datum waarop de accreditatie verloopt treft u (nadat u bent ingelogd) aan bij het nascholingsoverzicht onder Mijn FocusVasculair. Helaas is het voor ons niet mogelijk om accreditatietermijnen voor individuele gevallen te verlengen. De regels worden bepaald door de accrediterende instanties en wij hebben ons daar als aanbieder aan te houden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice.

 

Moet ik per nummer 4 punten halen of kan ik na het doorwerken van 1, 2 of 3 modules stoppen met de e-learning en een certificaat krijgen?

Dat is inderdaad mogelijk. Voor iedere module die u met goed gevolg aflegt ontvangt u 1 punt, onafhankelijk van uw score op de overige modules.

Hoe anoniem is mijn deelname aan de e-learning?

Gegevens over individuele deelnames en scores worden op geen enkele wijze aan derden vertrekt.

Ik heb mij recentelijk opgegeven als lid, maar ik zou toch ook graag de kennistoetsen willen maken (met certificaat) voor alle nummers van dit jaar. Kan dat?

Dat kan. Uw abonnement gaat dan met terugwerkende kracht in. Neem hiervoor contact op met de klantenservice: telefonisch tijdens kantooruren (030 63 550 60) of via ons contactformulier.