Over accreditatie

Voor hoeveel punten is FocusVasculair geaccrediteerd?

FocusVasculair is geaccrediteerd door de NIV, de NVKG, de NVvC en VSR. Jaarlijks kunt u maximaal 16 punten behalen door de 4 e-learningmodules per nummer (1 punt per module) met goed gevolg af te leggen.

Looptijd accreditatie

Iedere e-learningmodule is door de NIV, de NVKG, de NVVC, de VSR geaccrediteerd voor 2 jaar na de datum waarop de accreditatie is verleend.

De precieze datum waarop de accreditatie verloopt treft u -nadat u bent ingelogd- aan bij het nascholingsoverzicht onder ‘Mijn FocusVasculair’. Helaas is het voor ons niet mogelijk om accreditatietermijnen voor individuele gevallen te verlengen. De regels worden bepaald door de accrediterende instanties en wij hebben ons daar als aanbieder aan te houden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice.

 * Enkele beroepsverenigingen accrediteren niet ieder artikel. Volgens de nieuwe accreditatieregeling, die is ingegaan op 1 mei 2016, mogen artsen per herregistratieperiode maximaal 25% geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen. Op die manier kunnen gemaakte artikelen toch worden beloond met een accreditatiepunten.

Geldt de accreditatie ook voor andere beroepsgroepen?

Op dit moment geldt de accreditatie voor leden van: de NIV, de NVKG, de NVVC en de VSR. Als u tot een andere beroepsgroep hoort en accreditatie op prijs zou stellen, laat het ons weten.

* Enkele beroepsverenigingen accrediteren niet ieder artikel. Volgens de nieuwe accreditatieregeling, die is ingegaan op 1 mei 2016, mogen artsen per herregistratieperiode maximaal 25% geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen. Op die manier kunnen gemaakte artikelen toch worden beloond met een accreditatiepunten.

Als ik een e-learningmodule met goed gevolg heb afgelegd, hoe krijg ik dan mijn certificaat?

Uw certificaat is digitaal beschikbaar in het onderdeel Mijn FocusVasculair. U ontvangt ook een bevestiging per e-mail.