Editie 4, 2016

In het kort

In het kort

Sinds de ontdekking in de jaren zestig dat verzadigde vetten het cholesterol verhogen, wordt vanuit de medische wereld en de overheid advies gegeven over gezonde voeding. In die tijd ontstond de traditional diet-heart hypothesis dat verzadigde...

Naar artikel

Familiaire hypercholesterolemie: opsporing en behandeling 1 punt

Nascholingsartikel

Familiaire hypercholesterolemie (FH) is de meest voorkomende erfelijke oorzaak van hypercholesterolemie en komt voor bij 1 : 250 Nederlanders. FH is een monogenetische aandoening die wordt veroorzaakt door mutaties in het LDLR -, APOB - of...

Naar artikel

Cholesterolverlagende therapie: overzicht huidige en nieuwe middelen 1 punt

Nascholingsartikel

Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit. Dyslipidemie speelt hierin een belangrijke rol, waarbij vooral de invloed van LDL-c op de ontwikkeling van HVZ in verschillende studiemodellen is bewezen. Van...

Naar artikel

Vetstofwisseling bij reumatoïde artritis 1 punt

Nascholingsartikel

Patiënten met reumatoïde artritis (RA) hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (HVZ), wat zowel veroorzaakt wordt door de traditionele risicofactoren als de onderliggende (chronische) inflammatie. Bij patiënten met een actieve RA is...

Naar artikel

Urinezuurverlagende therapie 1 punt

Nascholingsartikel

Hyperurikemie komt veel voor en leidt niet alleen tot jicht, tophi en nierstenen, maar is ook een risicofactor voor hypertensie, (pre)diabetes, chronische nierschade en hart- en vaatziekten. Een urinezuurconcentratie boven de 0,36 mmol/l kan al...

Naar artikel

JoJoGenetics

Wie gebruikt wat

Na het opstarten van het elektronisch patiëntendossier, begin ik mijn spreekuur met het openen van www.jojogenetics.nl. Ervaring heeft geleerd dat ik deze website namelijk elk spreekuur gebruik, ofwel voor het voorlichten van patiënten, ofwel...

Naar artikel

Acute vena portae trombose door een Bacteroides pyleflebitis

Casus Vasculair

Pyleflebitis of septische tromboflebitis is een belangrijke oorzaak van een acute vena portae trombose (VPT) en presenteert zich met koorts, rillingen en buikpijn. Een infectie door een B acteroides, Fusobacterium en soms een E. coli , vaak...

Naar artikel

Risico op veneuze trombo-embolie bij tweede- en derdegeneratie orale anticonceptie

Orale anticonceptiva (OAC) vormen een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van veneuze trombo-embolie (VTE) bij fertiele vrouwen. De derdegeneratie combinatiepil, met andere typen progestagenen, geeft een hoger risico op VTE dan de...

Naar artikel

Spontane dissectie van een coronairarterie bij fibromusculaire dysplasie

In beeld

Een SCAD is een relatief zeldzame vorm van een ACS bij overwegend jonge vrouwen, die de laatste jaren steeds beter herkend wordt. Het komt relatief vaak voor in combinatie met hypertensie en kan het gevolg zijn van FMD. Het beleid is bij voorkeur...

Naar artikel

Het cardiovasculaire geneticateam

Interdisciplinaire vasculaire zorg

De cardiovasculaire geneticapolikliniek in het Erasmus MC is gericht op patiënten met (vermoeden op) erfelijke vormen van harten vaatziekten met een focus op erfelijke dyslipidemie. De polikliniek is erkend als NFU- (Nederlandse Federatie van...

Naar artikel

Lipidenprofiel: wel of niet nuchter bloed laten afnemen?

Laboratorium

Hoewel van oudsher werd aanbevolen het bloedmonster voor een lipidenprofiel nuchter af te nemen, hebben de European Atherosclerosis Society en de European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine recent een advies uitgebracht dat...

Naar artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van FocusVasculair en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie.

Direct abonneren

Blijf op de hoogte