Editie 3, 2019

Ontwikkelingen in de preventie en behandeling van cardiale infecties

Uit de wetenschap

Infectieuze endocarditis is een potentieel dodelijke aandoening met een mortaliteit tijdens opname variërend van 15% tot meer dan 40%. De meeste complicaties van een endocarditis ontstaan in de vroege fase en derhalve is intensieve...

Naar artikel

Het posttrombotisch syndroom 1 punt

Nascholingsartikel

Het posttrombotisch syndroom (PTS) komt veelvuldig voor en wordt gediagnosticeerd bij bijna de helft van alle patiënten die een diepveneuze trombose doormaakten. Het betreft een combinatie van verschillende chronische symptomen en klinische...

Naar artikel

Een kwetsbare plaque in de arteria carotis interna 1 punt

Nascholingsartikel

Een stenose van de arteria carotis interna komt voor bij ongeveer 15% van de patiënten met een TIA of een herseninfarct. Op basis van de stenosegraad wordt beslist of een patiënt in aanmerking komt voor een carotisendarteriëctomie (CEA), of...

Naar artikel

Non-alcoholic fatty liver disease 1 punt

Multidisciplinaire aanpak voor cardiometabole leveraandoening

Nascholingsartikel

De meest voorkomende, maar nog onvoldoende herkende, leveraandoening in Nederland is niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Het ziektespectrum reikt van simpele leversteatose, oftewel non-alcoholic fatty liver (NAFL), tot steatohepatitis...

Naar artikel

Varices: geen spat veranderd? 1 punt

Nascholingsartikel

In dit nascholingsartikel worden pathofysiologische aspecten, indeling en behandeling van varices besproken. Centraal hierin staat het optreden van veneuze reflux, geïnitieerd door een combinatie van zwaartekracht, klepinsufficiëntie en...

Naar artikel

Ontwikkeling en toepassingen van trombolyse

Farmacotherapie

De introductie van trombolytica was een belangrijke mijlpaal in de behandeling van het acuut myocardinfarct. Tegenwoordig wordt trombolyse met name ingezet bij een acuut herseninfarct en een longembolie met hemodynamische instabiliteit....

Naar artikel

De ziekte van Fabry: behalve renale ook cardiovasculaire betrokkenheid

Casus Vasculair

De ziekte van Fabry is de meest prevalente lysosomale stapelingsziekte. Het is een Xgebonden afwijking in het glycosfingolipidenmetabolisme. Door een tekort óf een volledige afwezigheid van het enzym α-galactosidase A ontstaat stapeling...

Naar artikel

Niervenentrombose als complicatie van membraneuze nefropathie

Casus Vasculair

Een niervenentrombose is zeldzaam en presenteert zich vaak met aspecifieke klachten zoals hematurie en buikpijn. Hoewel er meerdere oorzaken zijn, wordt het meestal gezien als complicatie van een nefrotisch syndroom, vooral wanneer dit wordt...

Naar artikel

Armvenentrombose

In beeld

Armvenentrombose betreft trombose in een van de diepe venen van de arm. Symptomen van armvenentrombose zijn pijn, zwelling, oedeem, aanwezigheid van oppervlakkige venentekening en een rode of blauwe verkleuring van de huid van de arm. Als...

Naar artikel

Perivasculair oedeem op de MRI bij polyarteriitis nodosa

In beeld

Polyarteriitis nodosa (PAN) is een ANCAnegatieve vasculitis, waarbij de middelgrote musculaire arteriën zijn aangedaan. De klinische presentatie is vaak aspecifiek met koorts, spierpijn, vermoeidheid en verhoogde inflammatieparameters. De...

Naar artikel

ClaudicatioNet: een geïntegreerd zorgnetwerk voor claudicatio intermittens

Omdat looptherapie bij patiënten met etalagebenen méér is dan alleen lopen

Interdisciplinaire vasculaire zorg

De primaire behandeling van claudicatio intermittens (CI) bestaat uit cardiovasculair risicomanagement en gesuperviseerde looptherapie. Om deze looptherapie in Nederland toegankelijk te maken werd in 2011 ClaudicatioNet opgericht met als...

Naar artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van FocusVasculair en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie.

Direct abonneren

Blijf op de hoogte