Editie 3, 2016

Epidemiologie, diagnostiek en behandeling van perifeer arterieel vaatlijden 1 punt

Nascholingsartikel

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is een veelvoorkomend, maar onderschat ziektebeeld. Onder PAV in engere zin wordt verstaan de atherosclerotische obstructie van de arteriën in of naar de benen. De meest voorkomende klinische presentatie van...

Naar artikel

Het aneurysma van de abdominale aorta 1 punt

Nascholingsartikel

Aneurysmata van de abdominale aorta (AAA) komen vaak voor en zijn potentieel levensbedreigend. Een diameter van de abdominale aorta van meer dan 3 cm wordt gedefinieerd als een aneurysma. Een AAA is meestal het gevolg van atherosclerose met...

Naar artikel

Nierarteriestenose: de zin en onzin van percutane interventies 1 punt

Nascholingsartikel

Een nierarteriestenose is een belangrijke oorzaak van secundaire hypertensie en draagt tevens bij aan het ontstaan van chronische nierschade en nierfalen. Wanneer medicamenteuze therapie van renovasculaire hypertensie faalt, werd tot voor kort de...

Naar artikel

Mesenteriaal ischemie, een multidisciplinaire uitdaging 1 punt

Nascholingsartikel

Bij mesenteriale ischemie is de bloedvoorziening van de darmen gecompromitteerd, wat uiteindelijk kan leiden tot darmnecrose. Chronische mesenteriale ischemie (CMI) wordt gekenmerkt door chronische abdominale pijn veroorzaakt door significante...

Naar artikel

Keuzehulpmiddelen voor hart- en vaatpatiënten

Wie gebruikt wat

Gedeelde besluitvorming, of shared decision making (SDM), is tegenwoordig een ‘ trending topic ’. Overheid, patiëntenverenigingen en ook beroepsverenigingen erkennen en bepleiten steeds meer de belangrijke rol waar patiënten recht op...

Naar artikel

Trombocytenaggregatieremmers voor perifeer vaatlijden

Farmacotherapie

Patiënten met perifeer vaatlijden hebben een verhoogd cardiovasculair risico. Trombocytenaggregatieremmers worden ingezet om dit risico te verlagen. Dit artikel geeft een overzicht van de werkingsmechanismen van de belangrijkste...

Naar artikel

Het antistollingsbeleid voor nieuw ontstaan atriumfibrilleren bij een patiënt met een pneumonie

Casus Vasculair

Atriumfibrilleren (AF) is een van de meest voorkomende hartritmestoornissen op de intensive care en wordt bij 10% van de patiënten in een kritieke toestand ten gevolge van een infectie gezien. Patiënten die AF de novo ontwikkelen, vanwege een...

Naar artikel

Reninoom: een behandelbare oorzaak van hypertensie met hypokaliëmie

Casus Vasculair

Een reninoom is een zeldzame benigne tumor uitgaande van juxtaglomerulaire cellen met een verhoogde renineproductie. Dit ziektebeeld staat in de differentiaaldiagnose van (ernstige) hypertensie met hypokaliëmie bij secundair hyperaldosteronisme....

Naar artikel

Een man met een symptomatische stenose van de arteria carotis interna

In beeld

De behandeling van een symptomatische stenose van de arteria carotis kan bestaan uit best medical treatment (BMT) en daarnaast een interventie in de vorm van carotisendarteriëctomie (CEA) of een stentplaatsing. Aan de hand van een casus wordt...

Naar artikel

Intima media diktemeting van de carotis in de praktijk

Interdisciplinaire vasculaire zorg

Vasculair geneeskundigen kunnen heel goed risico-inschattingen maken van individuele patiënten en de streefwaarden van risicofactoren bepalen. Voor modulatie van deze risicofactoren staat een modern arsenaal aan middelen tot onze beschikking...

Naar artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van FocusVasculair en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie.

Direct abonneren

Blijf op de hoogte