Editie 2, 2018

Cardiale resynchronisatietherapie 1 punt

Nascholingsartikel

Cardiale-resynchronisatietherapie (CRT) speelt een belangrijke rol in de behandeling van hartfalen. CRT wordt aanbevolen bij patiënten met hartfalen door een verminderde linkerventrikelfunctie in combinatie met tekenen van ventriculaire...

Naar artikel

Left ventricular assist device (LVAD)therapie in eindstadium hartfalen 1 punt

Nascholingsartikel

Hartfalen gaat gepaard met hoge morbiditeit en mortaliteit. De gouden standaard voor behandeling van patiënten met eindstadium hartfalen is harttransplantatie. Door een chronisch tekort aan donororganen komt echter maar een klein deel van de...

Naar artikel

Ablatie voor atriumfibrilleren 1 punt

Nascholingsartikel

Atriumfibrillatie (AF) is de meest voorkomende ritmestoornis en in de loop van de afgelopen decennia is de prevalentie meer dan verdubbeld. De oorzaak van het ontstaan van AF is niet zeker. Wel lijken factoren als hogere leeftijd, hypertensie,...

Naar artikel

Syncope, onschuldige kwaal of voorbode voor plotseling overlijden? 1 punt

Nascholingsartikel

Syncope is kortdurend bewustzijnsverlies ten gevolge van cerebrale hypoperfusie, dat spontaan herstelt en niet het gevolg is van een trauma. Bij de opvang van een patiënt met syncope op de Spoedeisende Hulp (SEH) dient eerst te worden nagegaan...

Naar artikel

Kardia: een ritmestrook op een smartphone

Wie gebruikt wat

Atriumfibrilleren (AF) komt vaker voor bij het ouder worden. Vroege ontdekking en behandeling zijn relevant om cardiovasculaire complicaties te voorkomen. De Kardia is een hulpmiddel waarmee in de thuissituatie op de smartphone snel een...

Naar artikel

Cardiale amyloïdose

In beeld

Amyloïdose is een stapelingsziekte van amyloïdfibrillen, die ontstaan door verkeerd gevouwen eiwitten. Cardiale amyloïdose (CA) wordt bijna altijd veroorzaakt door een van de twee subtypen: immunoglobuline lichte-keten amyloïdose...

Naar artikel

Aldosteronantagonisten

Farmacotherapie

Aldosteron bindt aan de mineralocorticoïde receptor en reguleert de volume- en elektrolytenhuishouding door stimulering van natriumretentie en kaliumexcretie in de nier. Naast deze effecten in de nier kent aldosteron...

Naar artikel

Zingeving is goed voor het hart

‘Hoe Positieve Gezondheid kan ondersteunen bij een gezonder leven’

Opinie

Het concept van de Blue Zones voor een gelukkig en gezond leven is een inspiratie voor het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Uit onderzoek in Japan blijkt met name zingeving goed voor het hart. Arts-onderzoeker Machteld Huber,...

Naar artikel

Endovasculaire barorefl ex amplifi catie voor de behandeling van hypertensie

Topartikel

Therapieresistente hypertensie (TRH) is een belangrijk klinisch probleem met behoefte aan aanvullende behandelingen naast leefstijlaanpassingen en medicamenteuze behandeling. De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar...

Naar artikel

Cardiovasculair risicomanagement: eerste en tweede lijn samen

Interdisciplinaire vasculaire zorg

De zorggroep Huisartsen Regio Apeldoorn faciliteert huisartsenpraktijken die deelnemen aan het ketenzorgprogramma voor cardiovasculair risicomanagement. Dit programma bestaat uit een geprotocolleerd cardiovasculair preventiepakket. Met...

Naar artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van FocusVasculair en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie.

Direct abonneren

Blijf op de hoogte