Editie 2, 2017

Is ‘zitten’ de nieuwste risicofactor voor hart- en vaatziekten en diabetes mellitus?

Opinie

De klassieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ) omvatten onder andere hypertensie, hypercholesterolemie, diabetes mellitus, oudere leeftijd, roken en overgewicht. De laatste tijd wordt echter ook ‘zitten’ als nieuwe risicofactor...

Naar artikel

Het metabool syndroom en de cardiovasculaire gevolgen 1 punt

Nascholingsartikel

Het metabool syndroom oftewel de clustering van abdominale obesitas, hoge bloeddruk, hyperglykemie en dyslipidemie is een veelvoorkomend toenemend gezondheidsprobleem en een belangrijke risicofactor voor diabetes en hart- en vaatziekten. De...

Naar artikel

Vaatlijden en cardiale autonome neuropathie bij type 1 diabetes mellitus 1 punt

Nascholingsartikel

Type 1-diabetes (DM type 1) kent een verhoogde morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van cardiovasculaire problematiek vergeleken met de normale populatie. Een goede regulatie van de bloedglucoses vermindert het risico op macrovasculaire...

Naar artikel

Cardiovasculaire complicaties van diabetes mellitus 1 punt

Nascholingsartikel

Diabetes mellitus (DM) is wereldwijd een veelvoorkomende ziekte. Het voorkomen en de behandeling van complicaties bij diabetes zijn belangrijk voor zowel de kwaliteit van leven als de prognose van de patiënt. De belangrijkste complicaties zijn:...

Naar artikel

Diabetische voetzorg: informeer, organiseer en motiveer! 1 punt

Nascholingsartikel

Het ontstaan van de diabetische voet is complex en stoelt op meerdere pathofysiologische processen. Met name neuropathie, perifeer vaatlijden en biomechanische factoren zijn verantwoordelijk voor het veroorzaken van een diabetisch voet. De...

Naar artikel

De Diabetes Diagnostics app

Wie gebruikt wat

De richtlijnen voor het stellen van de diagnose diabetes mellitus zijn vrij eenduidig. Het vaststellen van het type diabetes mellitus is echter een ander verhaal. Het onderscheid tussen type 1 en type 2 is niet altijd gemakkelijk en het...

Naar artikel

Ischemische colitis: een miskende oorzaak van rectaal bloedverlies

Casus Vasculair

Ischemische colitis is het meest voorkomende ischemische letsel van de tractus digestivus. In het karakteristieke geval presenteert de aandoening zich met krampende buikpijn, fecale aandrang en rectaal bloedverlies bij oudere patiënten met een...

Naar artikel

Collaps na de maaltijd

Casus Vasculair

Orthostatische hypotensie (OH) ontstaat ten gevolge van autonome disfunctie en/of een sterk verminderd arterieel volume. Bij postprandiale hypotensie (PPH) is er sprake van een symptomatische bloeddrukdaling binnen 15 tot 120 minuten na de...

Naar artikel

Metformine: nieuwe inzichten in effecten en werkingsmechanismen

Farmacotherapie

Metformine verbetert de glucoseregulatie, verlaagt de insulineresistentie en beschermt tegen gewichtstoename en hart- en vaatziekten. Nieuwe inzichten dienen zich aan in de kinetiek en werkingsmechanismen van metformine. Metformine matigt het...

Naar artikel

Het sinus venosus atriumseptumdefect: een ongewone oorzaak van vermoeidheid

In beeld

Achtergrond: een sinus venosus atriumseptumdefect (ASD) is een congenitale hartaandoening, waarbij het ASD gelokaliseerd is vlakbij de inmonding van de vena cava superior of inferior. Deze aandoening gaat vaak samen met een partieel abnormale...

Naar artikel

Interdisciplinaire diabeteszorg met behulp van DiabetesNed

Interdisciplinaire vasculaire zorg

Het Haaglanden Medisch Centrum is in 2005 gestart met een diabetesspecifiek elektronisch patiëntendossier (EPD), genaamd DiabetesNed. Dit programma ondersteunt bij het op tijd uitvoeren van metingen en geeft een overzicht van aan de patiënt...

Naar artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van FocusVasculair en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie.

Direct abonneren

Blijf op de hoogte