Editie 2, 2016

Ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van de acute longembolie 1 punt

Nascholingsartikel

De diagnostiek van de acute longembolie wordt bemoeilijkt door de heterogene klinische presentatie. Om zowel onder- als overdiagnostiek te voorkomen, is het van belang om bij een klinische verdenking op een acute longembolie een gevalideerd...

Naar artikel

Hypertensieve crisis 1 punt

Nascholingsartikel

Een hypertensieve crisis kan worden onderverdeeld in hypertensieve noodgevallen (emergency) en in hypertensieve urgenties (urgency), afhankelijk van respectievelijk aan- of afwezigheid van acute eindorgaanschade. In de meeste gevallen is dit het...

Naar artikel

Het myocardinfarct 1 punt

Nascholingsartikel

Het acuut myocardinfarct wordt onderscheiden in het ST-elevatiemyocardinfarct en het non-ST-elevatiemyocardinfarct. Samen met instabiele angina pectoris valt dit onder het acuut coronair syndroom.  De belangrijkste pijlers voor de diagnostiek...

Naar artikel

Endovasculaire behandeling bij het acute herseninfarct 1 punt

Nascholingsartikel

Behandelstrategieën in de acute fase van het ischemische herseninfarct zijn erop gericht de doorbloedingsstoornis zo snel mogelijk op te heffen om de kans op weefselschade te verkleinen. Bij een acuut herseninfarct, veroorzaakt door een occlusie...

Naar artikel

In het kort

In het kort

Hypertensie is wereldwijd de meest voorkomende cardiovasculaire risicofactor. Het risico op coronaire hartziekte en beroerte correleert lineair met de hoogte van de bloeddruk, al vanaf 115/75 mmHg. In een grote meta-analyse van gerandomiseerde...

Naar artikel

Cardiovasculaire protectie door SGLT2-remmers bij diabetes

Farmacotherapie

SGLT2-(sodium glucose transporter 2-)remmers verlagen het serum glucosegehaltedoor in de nieren de heropname van glucose naar de circulatie te verhinderen. Door de glucosurie geven de SGLT2-remmers bij patiënten met diabetes type 2 een afname...

Naar artikel

Pieken en dalen in de bloeddruk bij gebruik van monoamineoxidase (MAO-)remmers

Casus Vasculair

Monoamineoxidase(MAO-)remmers zijn antidepressiva die tegenwoordig niet meer geregistreerd zijn vanwege de ernstige bijwerkingen en alleen met een bewustzijnsverklaring voorgeschreven kunnen worden. Het enzym MAO is betrokken bij de afbraak van...

Naar artikel

Trombo-embolische complicaties bij minimal change nefropathie

Casus Vasculair

Het nefrotisch syndroom (NS) is een klinisch syndroom gekenmerkt door oedeem, hypoalbuminemie, hypercholesterolemie en proteïnurie. Van de primaire oorzaken komt membraneuze nefropathie het meest voor bij volwassenen, gevolgd door focale...

Naar artikel

Acuut aortasyndroom: type A-dissectie

Presentatie, diagnostiek en behandeling

In beeld

Het acuut aortasyndroom (AAS) omvat verschillende aandoeningen van de aorta: dissectie, intramuraal hematoom, aneurysmata, penetrerend atherosclerotisch ulcus (PAU) en iatrogeen/traumatisch letsel. Het AAS kan zich op velerlei manieren klinisch...

Naar artikel

De veranderende rol van de vasculaire-verpleegkundige

Visie vanuit het Rijnstate ziekenhuis

Interdisciplinaire vasculaire zorg

De zorg verandert voortdurend. Het klassieke beeld van een solitair werkend internist, die in z'n eentje uitgebreide diagnostiek doet, behandelplannen maakt en medicatie voorschrijft, is niet meer van deze tijd. Als vasculair internisten weten we...

Naar artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van FocusVasculair en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie.

Direct abonneren

Blijf op de hoogte