Editie 1, 2018

Ontwikkelingen in de behandeling van veneuze trombo-embolie

In het kort

Door diverse ontwikkelingen is de behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. In 2017 verschenen weer twee belangrijke onderzoeken in het New England Journal of Medicine, die hierna zijn...

Naar artikel

Tromboseprofylaxe: ja, tenzij?! 1 punt

Nascholingsartikel

Tromboseprofylaxe is een belangrijke manier om morbiditeit en mortaliteit van veneuze trombo-embolieën te voorkomen tijdens een ziekenhuisopname. Uit recent onderzoek blijkt dat er ruimte voor verbetering is omtrent het tromboseprofylaxebeleid...

Naar artikel

Chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie 1 punt

Nascholingsartikel

Chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH) wordt gekenmerkt door een verhoogde bloeddruk in de pulmonale arteriën als gevolg van niet-opgeloste trombo-embolieën. Patiënten hebben vaak longembolieën in hun voorgeschiedenis en...

Naar artikel

Behandeling van ernstige bloedingen bij gebruik van anticoagulantia 1 punt

Nascholingsartikel

De behandeling van ernstige bloedingen bij gebruik van anticoagulantia is veranderd door de komst van directe orale anticoagulantia (DOAC’s). Bloedingen zijn heterogeen in ernst en prognose en lang niet altijd is een specifiek antidotum nodig....

Naar artikel

Trombotische microangiopathie 1 punt

Nascholingsartikel

Trombotische microangiopathie (TMA) is een zeldzaam syndroom van de microvasculatuur met een doorgaans ernstig en snel progressief beloop. Patiënten presenteren zich met een coombs-negatieve microangiopathische hemolytische anemie (MAHA),...

Naar artikel

De Consultkaart voor antistolling na trombose of longembolie

Wie gebruikt wat

Begin 2016 is de herziene richtlijn Antitrombotisch beleid gepubliceerd. Mede aanleiding voor deze herziening was het op de markt verschijnen van nieuwe orale antistollingsmiddelen (DOAC’s). Een systematische analyse van de wetenschappelijke...

Naar artikel

Linkszijdige diepe veneuze trombose door het iliocavaal compressiesyndroom

Casus Vasculair

Het iliocavaal compressie (may-thurner-) syndroom (ICS) ontstaat doordat de linker vena iliaca communis tegen de wervelkolom wordt gecomprimeerd door de rechter arteria iliaca communis. Dit veroorzaakt intraluminale endotheelafwijkingen en...

Naar artikel

Dosering directe orale anticoagulantia (DOAC) bij verlengde behandeling voor veneuze trombo-embolieën

Casus Vasculair

Conform de richtlijn Antitrombotisch beleid uit 2016 is ten tijde van de diagnose gestart met een direct werkend oraal anticoagulans (DOAC).1 De voorkeur bij het behandelen van een VTE gaat uit naar een DOAC, tenzij er een maligniteit is of een...

Naar artikel

Myocardiale steatose

In beeld

Hartfalen komt frequent voor bij patiënten met diabetes mellitus type 2, ook in afwezigheid van hypertensie en coronarialijden. Dit staat bekend als diabetische cardiomyopathie. Myocardiale steatose speelt waarschijnlijk eenbelangrijke rol bij...

Naar artikel

Thiazidediuretica: één pot nat?

Farmacotherapie

Thiazidediuretica vormen een belangrijk onderdeel van de behandeling van hypertensie. Het antihypertensieve effect op de korte termijn is het gevolg van een vermindering van het extracellulaire volume als gevolg van natriurese. Op de lange...

Naar artikel

De trombosepolikliniek

Interdisciplinaire vasculaire zorg

Zorg voor patiënten met trombo-embolische ziekten laat zich niet simpelweg vertalen in het voorschrijven van antistollingsmedicatie. De complexiteit wordt voor een belangrijk deel verklaard door de uitbreiding van het arsenaal aan...

Naar artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van FocusVasculair en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie.

Direct abonneren

Blijf op de hoogte