Editie 1, 2017

Real-World DOAC-studies: wat hebben we eraan?

Opinie

De groep van directe orale anticoagulantia (DOAC’s; voorheen nieuwe orale anticoagulantia: NOAC’s) bestaat uit de trombineremmer dabigatran etexilaat (hierna: dabigatran) en de factor Xa-remmers apixaban, edoxaban en rivaroxaban. Deze...

Naar artikel

De toepassing van ambulante bloeddrukmeting 1 punt

Nascholingsartikel

Ambulante of 24-uursbloeddrukmeting (ABDM) biedt de mogelijkheid om gedurende 24 uur een aantal keer per uur bloeddrukgegevens te verzamelen. Hiermee kan een gemiddelde waarde van de bloeddruk overdag en tijdens de slaap verkregen worden. Met...

Naar artikel

Meting van de centrale bloeddruk - van toegevoegde waarde? 1 punt

Nascholingsartikel

De bloeddruk in de aorta, de centrale bloeddruk, bepaalt bij patiënten met hypertensie de kans op orgaanschade. De centrale bloeddruk kan op jongvolwassen leeftijd sterk verschillen van de perifere bloeddruk door polsgolfamplificatie. Dit kan...

Naar artikel

Rol van therapieontrouw in de etiologie van therapieresistente hypertensie 1 punt

Nascholingsartikel

Therapieresistente hypertensie komt voor in 10-15% van de patiënten met hypertensie. Dit berust vaker op het niet-innemen van de medicatie volgens voorschrift dan daadwerkelijke 'therapieresistentie'. De reden van therapieontrouw verschilt per...

Naar artikel

IJzerdeficiëntie bij patiënten met hartfalen 1 punt

Nascholingsartikel

Het hartfalensyndroom gaat gepaard met veel comorbiditeit. IJzerdeficiëntie komt, ook zonder het bestaan van anemie, met een prevalentie van 50% vaak voor. Onafhankelijk van de aanwezigheid van anemie heeft ijzerdeficiëntie gevolgen voor de...

Naar artikel

Qstream: in beperkte tijd kennis vergroten en onderhouden

Wie gebruikt wat

Kennis tot je nemen is één ding, maar kennis voor langere tijd onthouden is een tweede. In de negentiende eeuw toonde de psycholoog Ebbinghaus al aan dat het grootste gedeelte van de opgedane kennis al snel vergeten is. Met name in de eerste...

Naar artikel

Arteriële occlusie als presenterend symptoom van infectieuze endocarditis

Casus Vasculair

Infectieuze endocarditis is een ontsteking van de binnenbekleding van het hart (het endocard) vaak met betrokkenheid van de hartkleppen. Patiënten hebben meestal aspecifieke klachten. Het belangrijkste symptoom bij lichamelijk onderzoek is een...

Naar artikel

Vespers vloek: nachtelijke rugpijn als uiting van decompensatio cordis

Casus Vasculair

Nachtelijke rugpijn kan een teken zijn van decompensatio cordis bij patiënten met een wervelkanaalstenose en staat bekend als Vesper’s curse. Dit kan veroorzaakt worden doordat de vena cava inferior (VCI) tijdens horizontale ligging door de...

Naar artikel

Trombo-embolische complicaties bij kankerpatiënten

In beeld

Veneuze trombo-embolie (VTE) is een frequent voorkomende complicatie bij patiënten met kanker. De oorzaak van trombofilie bij kankerpatiënten is multifactorieel, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor specifiek door tumorcellen...

Naar artikel

Preventieve hydratie bij intravasculaire toediening van jodiumhoudende contrastmiddelen

Topartikel

De intravasculaire toediening van jodiumhoudende contrastmiddelen kan een acute (meestal tijdelijke) daling van de nierfunctie na de procedure veroorzaken, ook wel ‘contrastnefropathie’ genoemd. Ondanks de lage incidentie van...

Naar artikel

Shared Care-hypertensiezorg in Waalwijk

Interdisciplinaire vasculaire zorg

Ter verbetering van transmurale hypertensiezorg startte ik in oktober 2001 met een hypertensiepoli op de locatie Waalwijk van het TweeSteden Ziekenhuis. De opzet was vrij eenvoudig: in het begin werd in de vorm van een pilot een nieuwe manier van...

Naar artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van FocusVasculair en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie.

Direct abonneren

Blijf op de hoogte