Editie 1, 2016

Hartfalen met behouden pompfunctie (HFpEF) 1 punt

Nascholingsartikel

Bij hartfalen wordt meestal gedacht aan een verminderde pompfunctie van het hart. Maar de helft van de patiënten met symptomen van hartfalen blijkt een behouden pompfunctie te hebben. Dit is een wezenlijk ander ziektebeeld dan het 'klassieke'...

Naar artikel

Chronische nierschade op basis van nefrosclerose 1 punt

Nascholingsartikel

Door de combinatie van familiaire of genetische aanleg en ongunstige leefstijlfactoren kan al vroeg in het leven arteriolosclerose en glomerulomegalie ontstaan, zelfs al voordat hypertensie of nierinsufficiëntie manifest wordt. Primaire...

Naar artikel

Behandeling van hypertensie tijdens en na de zwangerschap 1 punt

Nascholingsartikel

Hypertensieve stoornissen van de zwangerschap zijn een belangrijke oorzaak voor maternale en neonatale morbiditeit en mortaliteit. Onder hypertensieve aandoeningen van de zwangerschap vallen: chronische hypertensie, zwangerschapshypertensie en...

Naar artikel

Cognitief falen bij hypertensie 1 punt

Nascholingsartikel

Hypertensie verhoogt het risico van en sterfte aan een beroerte, coronaire hartziekten, hartfalen en nieraandoeningen. De afgelopen decennia is duidelijk geworden dat chronische expositie aan hoge bloeddrukken ook de kans verhoogt op...

Naar artikel

IN HET KORT

In het kort

1. Directe orale anticoagulantia (DOAC’s) omvatten de trombineremmer dabigatran etexilaat (Pradaxa®) en de factor Xa-remmers rivaroxaban (Xarelto®), apixaban (Eliquis®) en edoxaban (Lixiana®). Deze middelen zijn een alternatief voor de...

Naar artikel

De ApoB-app

Wie gebruikt wat

Een lipidenspectrum wordt vaak bepaald, maar men is dikwijls niet goed op de hoogte van de verschillende oorzaken van dyslipidemie. Dit is belangrijk, omdat niet elke dyslipidemie geassocieerd is met atherosclerose en de verschillende oorzaken...

Naar artikel

Angiotensinereceptor-neprilysineremmers: de vervanging van de ACE-remmers?

Farmacotherapie

Een alternatieve behandeling voor hartfalen en hypertensie is stimulatie van het natriuretisch peptidesysteem, bestaande uit onder andere atrium-natriuretisch peptide (ANP) en brain natriuretisch peptide (BNP).

Naar artikel

Diepveneuze trombose bij SLE-patiënten met het antifosfolipidensyndroom

Casus Vasculair

Patiënten met systemische lupus erythematodes (SLE) hebben een sterk verhoogde kans op een antifosfolipidensyndroom. Om deze reden dient bij trombotische events in deze patiëntengroep diagnostiek te worden gedaan naar een eventueel...

Naar artikel

De internist-vasculair geneeskundige

spin in het web

Interdisciplinaire vasculaire zorg

De internist-vasculair geneeskundige werkt in de meeste ziekenhuizen als eenling in zijn specialisatie, op de academische centra en een enkel groot perifeer ziekenhuis na. Toch is hij niet alleen. De verbindingen met collega’s versterken...

Naar artikel

De waarde van de PET-CT bij de diagnose reuscelarteriitis

Casus Vasculair

Het gebruik van 18F-FDG-PET-CT voor het stellen van de diagnose reuscelarteriitis is een ‘hot topic’. In deze korte les beeldvormende technieken worden aan de hand van twee casus de mogelijkheden en de knelpunten van het gebruik van de...

Naar artikel

MR CLEAN Trial Intra-arteriële behandeling van het herseninfarct

Interdisciplinaire vasculaire zorg

De Nederlandse MR CLEAN Trial (Multicenter Randomized Clinical trial of Endovascular treatment for Acute ischemic stroke in the Netherlands) heeft voor het eerst laten zien dat intraarteriële behandeling van patiënten met een acuut...

Naar artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van FocusVasculair en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie.

Direct abonneren

Blijf op de hoogte