Zwangerschap als stresstest voor cardiovasculaire gezondheid (zie toelichting)

 • 00Pre-eclampsie: epidemiologie en risico’s
 • 01Zwangerschap als vrouwspecifieke cardiovasculaire stresstest: gezonde adaptatie vs. pre-eclamptische maladaptatie
 • 02Herkenning van subklinisch hartfalen
 • 03De Queen of Hearts' ambitie
 • 04Klinische implicaties voor cardiovasculaire gezondheidszorg na pre-eclampsie
 • 05Conclusie
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Het syndroom pre-eclampsie, een vasculaire aandoening ook wel bekend als zwangerschapsvergiftiging, is een maternale zwangerschapscomplicatie gekenmerkt door de ontwikkeling van de novo hypertensie en proteïnurie vanaf 20 weken zwangerschap. Pre-eclampsie wordt gezien als een van de eerste cardiovasculaire events in een hoogrisico vrouwelijke subpopulatie, gepaard gaande met zowel korte- als langetermijnrisico’s. Het komt vaak voor dat structurele en functionele afwijkingen aan het myocard blijvend zijn, ook na de bevalling. Pre-eclampsie voor de moeder relateert grotendeels hierdoor aan een twee tot zeven keer verhoogd risico op cardiovasculaire ziekten vóór het vijftigste levensjaar ten opzichte van vrouwen zonder deze zwangerschapscomplicatie. Vooral een vroege, progressieve ontwikkeling van hartfalen lijkt voor te komen in 25% van de gevallen van pre-eclampsie. Door middel van de Queen of Hearts onderzoekslijn in het Maastricht UMC+ beogen we vroege diagnostiek van subklinisch hartfalen en een specifieke identificatie van hoogrisicovrouwen te realiseren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Janssen, E.B.N.J.
Spaanderman, M.E.A.
van 't Hof, A.W.J.
Ghossein-Doha, C.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 29 maart 2021
Editie FocusVasculair - Jaargang 6 - editie 1 - Editie 1, 2021

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • kunt u benoemen hoe vaak pre-eclampsie gemiddeld voorkomt en wat de risico’s zijn voor moeder en kind;
 • kunt u het verschil beschrijven wat betreft hemodynamische adaptatie in een gezonde zwangerschap en een zwangerschap gecompliceerd door pre-eclampsie;
 • kunt u beschrijven waarom er een blijvend verhoogd cardiovasculair risico is na pre-eclampsie en welke zorg daaromtrent nodig is;
 • kunt u benoemen wat er wordt onderzocht in de Queen of Hearts-studie en in de PEARLS-studie en welke ambities hierbij een rol spelen;
 • kunt u omschrijven waarom pre-eclampsie een belangrijke vrouwspecifieke risicofactor is, die meegenomen dient te worden in een cardiovasculaire risico-evaluatie;
 • ziet u het belang in van zwangerschap als cardiovasculaire stresstest.