Zorgpad Hypertensie UMC Utrecht

Gezamenlijk werken aan de patiënt met gecompliceerde hypertensie

Het Zorgpad Hypertensie in het UMC Utrecht wordt gepositioneerd als een secundair (voor huisartsen), maar ook als tertiair verwijscentrum (voor specialisten). Naar huisartsen toe profileert het Zorgpad zich als een laagdrempelige toevoeging aan de zorg van de huisarts voor die patiënten bij wie het niet lukt adequate bloeddrukregulatie te verkrijgen. Naar specialisten toe profileert het Zorgpad zich als een plaats waar specialistische diagnostiek en behandeling kunnen worden uitgevoerd bij de patiënt met gecompliceerde hypertensie.
Alle patiënten die verwezen worden wegens hypertensie doorlopen een diagnostisch programma binnen het Zorgpad Hypertensie (ZH). Dit Zorgpad start voor iedereen met beperkte diagnostiek, waarop mogelijk een uitgebreide analyse gecompliceerde hypertensie (AGH) volgt. Het doel van het Zorgpad Hypertensie is het verbeteren van de kwaliteit van de diagnostiek en behandeling van patiënten met hypertensie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren