Vital10 en het BENEFIT-programma

Publiek-private samenwerking voor preventie en bevordering van zelfmanagement

Door op 18-12-2017

Door de vele maatschappelijke, economische en demografische ontwikkelingen stijgen de zorguitgaven sneller dan de economie groeit en neemt de druk op het zorgstelsel toe. Vooral de veroudering met een toename van het aantal chronische aandoeningen leidt de komende jaren tot een groeiende en veranderende zorgvraag. Dit dwingt tot nieuwe methoden, die gericht zijn op vitaliteit, gezondheidsbevordering en zelfmanagement, waardoor de zorg efficiënter en doelmatiger wordt. Het motto 'voorkomen is beter dan genezen' is actueler dan ooit en er wordt steeds nadrukkelijker beleid gevoerd om mensen zo goed mogelijk uit de zorg te houden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren