Visusverlies door centrale retinale veneuze occlusie (CRVO)

Door op 19-09-2018

Een centrale retinale veneuze occlusie (CRVO) is een trombose van de centrale retinale vene, meestal voorkomend bij patiënten ouder dan 50 jaar met hypertensie of diabetes, vaak gepaard gaand met een acute visusdaling, waarbij de ernst afhankelijk is van het soort CRVO, de locatie van de bloedingen en maculaoedeem. De milde vorm heeft een betere prognose wat betreft de visus dan de ernstige vorm. In de acute fase worden de patiënten behandeld met maandelijkse intravitreale anti-VEGF-injecties, die vervolgens langzaam worden afgebouwd naargelang de ernst van het maculaoedeem. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de occlusie zal de uiteindelijke visus fors tot mild gestoord zijn.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kamar, S.
Joosse, M.V.
Thema In beeld
Publicatie 19 september 2018
Editie FocusVasculair - Jaargang 3 - editie 3 - Editie 3, 2018