Verbetering van de laatste levensfase door gepast medicatiegebruik

Door op 15-12-2022
 • 00Inleiding
 • 01Advance Care Planning (ACP)
 • 02Voorbeeld: antitrombotica in de laatste levensfase
 • 03Aanbevelingen voor de praktijk
 • 04Conclusie
 • 05Reacties (0)

Samenvatting

Goede multidimensionale palliatieve zorg kan de kwaliteit van leven voor patiënt en familie in de laatste levensfase verbeteren. Het doel in deze fase is het voorkomen en verlichten van lijden. Tijdige identificatie van deze fase is essentieel omdat dit leidt tot een goede behandeling van pijn en andere symptomen, net als het op tijd oog houden voor de psychische, sociale en spirituele dimensie. Medicatie kan de kwaliteit van leven en sterven verbeteren, maar ook nadelen hebben vanwege mogelijke bijwerkingen en beperkte meerwaarde in de laatste fase van het leven. Bij veel van deze patiënten is sprake van polyfarmacie (meer dan vijf verschillende medicijnen) en lichamelijke kwetsbaarheid. Het beargumenteerd continueren dan wel stoppen van medicatie in de palliatieve fase kan de kwaliteit van leven in deze fase en het sterven verbeteren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kort, F.P.L. de
Huisman, B.A.A.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 december 2022
Editie FocusVasculair - Jaargang 7 - editie 4 - Editie 4, 2022

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • weet u meer over Advance Care Planning (ACP) en daaraan gerelateerd medicatiemanagement;
 • hebt u geleerd op welke manier de medicatie kan worden geoptimaliseerd rondom het levenseinde en mogelijke valkuilen daarbij;
 • hebt u een genuanceerder beeld gekregen over welk soort medicatie gestopt kan worden zonder klinische consequenties en bij welke medicatie juist bijwerkingen zouden kunnen optreden;
 • kunt u inschatten wanneer met antitrombotica gestopt kan worden rondom het levenseinde;
 • kunt u indicaties stellen voor het continueren van antitrombotica rondom het levenseinde.