Tumortrombusvorming tot in het rechteratrium bij niercelcarcinoom

Door op 21-03-2019

Het niercelcarcinoom kan zich via de vena renalis uitbreiden tot in de vena cava inferior. Bij 1% van de gevallen treedt er zelfs doorgroei op tot in het rechteratrium. De meeste patiënten met een niercelcarcinoom en een veneuze tumortrombus presenteren zich met symptomen, gerelateerd aan lokale tumorgroei of veneuze occlusie. Paraneoplastische verschijnselen kunnen eveneens voorkomen.
De stadiëring van de tumortrombus gebeurt aan de hand van de Nevus-classificatie. MRI is, met een sensitiviteit van 96 tot 100%, de gouden standaard om een tumortrombus aan te tonen. De behandeling bestaat uit een radicale nefrectomie en trombectomie, eventueel gevolgd door immunotherapie bij gemetastaseerde ziekte.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Twist, D.J.L. van
Gysen, K.
Thema Casus Vasculair
Publicatie 21 maart 2019
Editie FocusVasculair - Jaargang 4 - editie 1 - Editie 1, 2019