Trombose bij COVID-19-infectie

Door op 23-12-2020

COVID-19-infectie wordt primair gekenmerkt door een trombo-inflammatoir syndroom. Microtrombose op pulmonaal niveau leidt tot een ventilatie-perfusiemismatch en hypoxemie. De vroege longsymptomen worden gerelateerd aan vasculaire inflammatie (endotheliitis) met diffuse alveolar damage en microvasculaire obstructie. Later in het ziekteproces ontstaan, mede op basis van klassieke risicofactoren, systemische macrotrombose en embolieën. CT-onderzoek en D-dimeerbepaling kunnen gebruikt worden om het (pro)trombotische en embolische ziekteproces bij COVID-19-patiënten te monitoren. Behandeling bestaat uit tromboseprofylaxe of therapeutische antistolling. Antiinflammatoire behandeling kan mede bijdragen aan een lagere mortaliteit en een gunstig effect op de intensivecarebezetting.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Sala, Dr. M.L.
Kuijpers, Dr. D.
Thema Topartikel
Publicatie 23 december 2020
Editie FocusVasculair - Jaargang 5 - editie 4 - Editie 4, 2020