Trombo-embolische complicaties bij COVID-19

 • 00Introductie
 • 01COVID-19-coagulopathie
 • 02Trombo-embolische complicaties
 • 03Vergelijking met andere luchtweginfecties
 • 04In situ trombose of trombo-embolieën?
 • 05Tromboseprofylaxe
 • 06Behandeling van trombo-embolische complicaties
 • 07Conclusie
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

Het samenspel tussen een sterk inflammatoire respons en de stollingscascade brengt in het bijzonder bij de ziekere COVID-19-patiënten afwijkingen in stollingsparameters aan het licht, waaraan gerefereerd wordt als COVID-19-coagulopathie. Inmiddels staat vast dat het optreden hiervan geassocieerd is met een ongunstige prognose. Nederlandse studies behoorden tot de eerste die de opvallende tromboseneiging bij COVID-19-patiënten hebben aangetoond. De meest alarmerende getallen zijn waargenomen bij kritisch zieke patiënten opgenomen op de IC, ook wanneer niet routinematig op VTE wordt gescreend. Obductiestudies suggereren dat ten minste een deel van de longembolieën zijn ontstaanswijze vindt in de pulmonale microvasculatuur als gevolg van lokale ontstekingsprocessen en endotheelschade. In dit nascholingsartikel worden de incidentiecijfers van trombo-embolische complicaties bij COVID-19-patiënten beschouwd en worden de mogelijkheden besproken om deze complicaties te voorkomen en te behandelen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs den Exter, P.L.
Kroft, L.J.M.
Eikenboom, J.
Huisman, M.V.
Klok, F.A.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 23 december 2020
Editie FocusVasculair - Jaargang 5 - editie 4 - Editie 4, 2020

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u dat er een nauwe samenhang bestaat tussen (ernstig verlopende) COVID-19-infecties en de bloedstolling;
 • weet u dat het optreden van coagulopathie bij COVID-19-patiënten geassocieerd is met een ongunstige prognose;
 • kunt u de ontstaanswijzen benoemen van het optreden van trombo-embolische complicaties bij COVID-19-patiënten;
 • kunt u strategieën benoemen ter voorkoming en behandeling van deze trombo-embolische complicaties.