Therapietrouw

Hoe kunnen arts en apotheker hun patiënt hierbij helpen?

Door op 01-06-2022

Onvoldoende therapietrouw wordt gedefinieerd als het niet of niet goed opvolgen van het voorschrift van de arts, waarbij patiënten hun geneesmiddelen anders innemen dan de arts heeft bedoeld. Het is een complex probleem met verschillende mogelijke oorzaken. In overleg met de patiënt kunnen arts en apotheker meerdere strategieën inzetten om therapietrouw te bevorderen. Bij de start van de behandeling zijn het stimuleren van vertrouwen in medicatie en het op maat informeren van de patiënt van belang. Hierbij kan digitale ondersteuning de door de arts en apotheker gegeven informatie versterken. In het vervolg van de behandeling kan het bespreken met de patiënt van zijn/haar ervaringen rondom het gebruik van medicatie veel winst opleveren. Door interventies toegespitst op de individuele patiënt is de kans op langdurige therapietrouw groter.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren