Statines: bij het opstaan of voor het slapen innemen?

Door op 18-12-2017

Gebruikers van statines wordt vaak geadviseerd om deze voor het slapengaan in te nemen, omdat dit op theoretische gronden zou kunnen leiden tot een groter cholesterolverlagend effect. In de klinische praktijk valt echter op dat veel patiënten moeite hebben met de inname van een statine op dit tijdstip, wat kan leiden tot verminderde therapietrouw met afname van het therapeutisch effect. Dit artikel beschrijft de rationale achter inname van statines voor de nacht en geeft een samenvatting van de klinische studies die het effect van verschillende innametijdstippen hebben onderzocht. Uit deze studies kan geconcludeerd worden dat alleen voor simvastatine een geringe additionele cholesteroldaling bij inname voor de nacht is aangetoond. Voor statines met een lange halfwaardetijd (zoals rosuvastatine en atorvastatine) is dit niet het geval.
Voorschrijvers en patiënten moeten zich dan ook afvragen of de voordelen van inname van statines kort voor het slapengaan wel
opwegen tegen de kans op verminderde therapietrouw.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Twist, D.J.L. van
Mostard, G.J.M.
Thema Farmacotherapie
Publicatie 18 december 2017
Editie FocusVasculair - Jaargang 2 - editie 4 - Editie 4, 2017