Spontane coronairarteriedissectie

Diagnose, behandeling en onderliggende oorzaken

Door op 28-01-2024
 • 00Introductie
 • 01Wat is SCAD?
 • 02Epidemiologie
 • 03Etiologie
 • 04Klinische presentatie
 • 05Diagnose
 • 06Acute behandeling
 • 07Diagnostiek naar onderliggende aandoening
 • 08Prognose
 • 09Follow-up
 • 10Conclusie
 • 11Reacties (0)

Samenvatting

Spontane coronairarteriedissectie (SCAD) is een steeds vaker gediagnosticeerde oorzaak van het acuut coronair syndroom. Typisch is dat het vooral optreedt bij relatief jonge vrouwen. Er zijn nog veel onduidelijkheden over de pathofysiologie van SCAD, maar opvallend is dat bij veel patiënten sprake is van onderliggende multifocale fibromusculaire dysplasie (FMD) en/of een intracranieel aneurysma. Om deze reden wordt geadviseerd bij elke patiënt door middel van beeldvorming screening te verrichten naar andere vaatafwijkingen. In dit nascholingsartikel geven we een overzicht van SCAD, met hierbij nadruk op diagnose, behandeling en screening naar onderliggende oorzaken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs van Twist, D.J.L.
Fiolet, A.T.L.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 28 januari 2024
Editie FocusVasculair - Jaargang 9 - editie 1 - Editie 1; 2024

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u dat SCAD een frequent voorkomende oorzaak is van myocardinfarct dat voornamelijk bij jonge vrouwen voorkomt;
 • kent u de diagnose van SCAD die wordt gesteld op basis van het angiografisch beeld en kan worden onverdeeld in verschillende subtypen, waarbij een conservatief beleid zonder invasieve interventie meestal de voorkeur heeft;
 • weet u van de vele onduidelijkheden over de pathofysiologie van SCAD, maar ook dat bij de meerderheid van patiënten ook sprake blijkt van multifocale fibromusculaire dysplasie (FMD);
 • kent u de aanbeveling van screening naar FMD en intracraniële aneurysma’s door middel van CT-angiografie patiënten met SCAD;
 • kunt u nadenken over ontbrekende kennis over optimale medicamenteuze therapie voor lange termijn.