Risico op veneuze trombo-embolie bij tweede- en derdegeneratie orale anticonceptie

Orale anticonceptiva (OAC) vormen een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van veneuze trombo-embolie (VTE) bij fertiele vrouwen. De derdegeneratie combinatiepil, met andere typen progestagenen, geeft een hoger risico op VTE dan de tweedegeneratie pil. Dit kan verklaard worden doordat de derdegeneratie pil meer procoagulante neveneffecten heeft dan de tweedegeneratie pil.
Het aanwijzen van uitlokkende trombo-embolische risicofactoren na een VTE is van belang voor het maken van een inschatting van de recidiefkans en hiermee voor het bepalen van de behandelduur. OAC worden, zeker indien recentelijk voor het plaatsvinden van de VTE gestart, beschouwd als uitlokkende factor. In dit geval wordt een korte behandelduur van drie maanden geadviseerd, mits OAC na optreden van VTE gestaakt wordt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Osch, I.R. van
Exter, P.L. den
Sijpkens, Y.W.J. ,
Publicatie 7 december 2016
Editie FocusVasculair - Jaargang 1 - editie - Editie 4, 2016