Risico op rabdomyoloyse bij combinatie colchicine en statine

Jicht komt veel voor en is geassocieerd met cardiovasculaire comorbiditeit waaronder hypercholesterolemie. Het komt daardoor regelmatig voor dat patiënten zowel jicht als hypercholesterolemie hebben en behandeld worden met zowel colchicine als een statine. Deze combinatie wordt door apothekers dikwijls afgeraden vanwege een verhoogd risico op rabdomyolyse. Dit artikel onderzoekt het risico op rabdomyolyse bij het gecombineerd gebruik van colchicine en statine. Uit de literatuur blijkt dat de incidentie van rabdomyolyse bij de combinatietherapie erg laag is. Daarnaast was er in de meeste van de beschreven casus sprake van een extra risicofactor voor de ontwikkeling van rabdomyolyse in de vorm van een chronische nierinsufficiëntie. Op basis van deze literatuur pleiten wij ervoor de combinatie van colchicine en een statine niet per se te vermijden, zolang patiënten in staat zijn de instructie op te volgen om de medicatie te staken, zodra er klachten optreden van spierpijn, spierzwakte of het ontstaan van donkere urine.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Keijbeck, A.A.
Mostard, G.J.M.
van Twist, D.J.L.
Thema Farmacotherapie
Publicatie 21 september 2021
Editie FocusVasculair - Jaargang 6 - editie 3 - Editie 3, 2021