Risico op hart- en vaatziekten verhoogd bij patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD): meer dan een onderbuikgevoel

 • 00Inleiding
 • 01Inflammatoire darmziekten
 • 02Cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit
 • 03Traditionele risicofactoren
 • 04Lipidenprofiel
 • 05IBD-gerelateerde risicofactoren
 • 06Rol van medicatie
 • 07Cardiovasculair risicomanagement
 • 08Conclusie
 • 09Reacties (0)

Samenvatting

Patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD) hebben in vergelijking met de algemene populatie een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dit betreft zowel veneus als arterieel vaatlijden. Het traditionele cardiovasculaire risicoprofiel verklaart deze associatie onvoldoende. Waarschijnlijk wordt het verhoogde risico op hart- en vaatziekten bij IBD-patiënten voornamelijk verklaard door de aanwezigheid van chronische systemische inflammatie. Opvallend is dat het lipidenprofiel op verschillende manieren wordt beïnvloed door ziekteactiviteit. Het is nog niet duidelijk wat het effect van IBD-behandeling is op het risico op hart- en vaatziekten. Adviezen ter preventie van veneus vaatlijden zijn voornamelijk gericht op de indicatie voor het voorschrijven van tromboseprofylaxe en staan beschreven in (inter)nationale IBD-richtlijnen. Adviezen ter preventie van arterieel vaatlijden ontbreken echter. Nader wetenschappelijk onderzoek dient uit te wijzen of het aangewezen is om richtlijnen ten aanzien van cardiovasculair risicomanagement op te stellen voor IBD-patiënten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Sleutjes, J.A.M.
Roeters van Lennep, J.E.
Vries, A.C. de
Woude, C.J. van der
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 25 september 2020
Editie FocusVasculair - Jaargang 5 - editie 3 - Editie 3, 2020

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • weet u globaal hoe vaak IBD voorkomen, wat de pathofysiologie is en hoe u de diagnose kunt stellen;
 • weet u in hoeverre IBD het risico op veneuze trombo-embolieën, hartfalen en arterieel vaatlijden verhogen en welke traditionele en IBD-gerelateerde factoren daaraan ten grondslag liggen;
 • weet u hoe medicatie voor IBD cardiovasculaire risicofactoren lijkt te beïnvloeden en hoe cardiovasculaire medicatie het ziektebeloop van IBD lijkt te beïnvloeden;
 • weet u wat de huidige inzichten en richtlijnen zijn voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met IBD.