Reninoom: een behandelbare oorzaak van hypertensie met hypokaliëmie

Een reninoom is een zeldzame benigne tumor uitgaande van juxtaglomerulaire cellen met een verhoogde renineproductie. Dit ziektebeeld staat in de differentiaaldiagnose van (ernstige) hypertensie met hypokaliëmie bij secundair hyperaldosteronisme. De gemiddelde leeftijd bij presentatie is 27 jaar met een spreiding van 6 tot 69 jaar. Het reninoom is een vrij onbekende oorzaak van secundaire hypertensie. Screening hierop is geïndiceerd bij ernstige of therapieresistente hypertensie, jonge leeftijd of hypokaliëmie. Bij elke atypische afwijking in de nier moet de bloeddruk gemeten worden. De bepaling van renine en aldosteron na staken van bèta-, renine- en RAAS-blokkers heeft een centrale plaats in de diagnostiek. Bij een duidelijk secundair hyperaldosteronisme moet naast nierarteriestenose, coarctatio aortae en (overmatig) diureticagebruik ook aan een reninoom worden gedacht. Bij een renale tumor op beeldvorming moet de diagnose bevestigd worden door een duidelijk links-rechts verschil bij reninesampling uit de niervene. Door chirurgische resectie van het reninoom, meestal via een laparascopische partiële nefrectomie, kan de bloeddruk volledig normaliseren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

  • Screening naar secundaire oorzaken van hypertensie moet worden verricht bij ernstige of therapieresistente hypertensie, vooral op jonge leeftijd of in combinatie met hypokaliëmie.
  • Een reninoom is een zeldzame tumor uitgaande van juxtaglomerulaire cellen met een overmatige productie van renine, leidend tot secundair hyperaldosteronisme en hypertensie.
  • Bij een hoge renine- en aldosteronconcentratie is beeldvorming van de aa. renales en de nieren geïndiceerd.
  • Chirurgische resectie van een reninoom geeft een uitstekende kans op normalisering van de bloeddruk.