Rechteratriumtrombus en massale longembolieën in een jonge patiënt met homocystinurie en proteïne C-defi ciëntie

Door op 17-12-2018

Acute longembolieën zijn een soms lastig te diagnosticeren aandoening met wisselende morbiditeit en mortaliteit. Het echocardiogram heeft vanwege de lage diagnostische waarde bij hemodynamisch stabiele patiënten met verdenking longembolie geen toegevoegde waarde.
Bij hemodynamisch instabiele patiënten geeft het echocardiogram waardevolle informatie over de rechterventrikelbelasting. Kenmerkende bevindingen zijn bijvoorbeeld het teken van McConnell, het 60/60-teken en de aanwezigheid van een trombus in de rechterharthelft. Dit laatste is zeldzaam, maar geassocieerd met een hoge mortaliteit. De casus beschrijft het beloop van een jonge patiënt, bekend met homocystinurie en proteïne C-deficiëntie, die zich presenteert met een grote mobiele trombus in het rechteratrium en massale longembolieën.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Rees, J.B. van
Thema In beeld
Publicatie 17 december 2018
Editie FocusVasculair - Jaargang 3 - editie 4 - Editie 4, 2018