Rabdomyolyse bij hoge dosis atorvastatine

Door op 13-09-2017

Rabdomyolyse is een syndroom dat bestaat uit spierverval waarbij spiercelinhoud vrijkomt in de circulatie. Klinisch uit zich dit als spierpijn met een meer dan tienmaal verhoogd creatinekinase (CK), elektrolytstoornissen en myoglobinurie; in 13-50% van de gevallen kan dit leiden tot nierinsufficiëntie door acute tubulusnecrose. Spierpijn is de meest gerapporteerde bijwerking bij het gebruik van statines, maar rabdomyolyse is relatief zeldzaam. Naast een hogere leeftijd wordt het optreden van rabdomyolyse bepaald door soort en dosis van de statine en interactie met andere geneesmiddelen.

In de Europese richtlijn wordt voor secundaire cardiovasculaire preventie een LDL-C-streefwaarde < 1,8 mmol/l door een potente statine nagestreefd. Op hogere leeftijd wordt geadviseerd te starten met een submaximale dosering, geleidelijk te titreren en alert te zijn op verschijnselen van rabdomyolyse.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Swets, M.C.
Sijpkens, Y.W.J. ,
Thema Casus Vasculair
Publicatie 13 september 2017
Editie FocusVasculair - Jaargang 2 - editie 3 - Editie 3, 2017