Psychologische zorg bij hoge bloeddruk en een verstoord eetpatroon

Veel patiënten met hypertensie hebben metabole disfunctie en/of adipositas. Een eetstoornis kan hieraan ten grondslag liggen. Tijdige (h)erkenning hiervan is essentieel voor de juiste behandelaanpak. Processed Food Addiction (PFA), in het Nederlands eetverslaving, is een veelvoorkomende oorzaak van een ongezond voedingspatroon en daarmee een scala aan chronische aandoeningen. Bij PFA wordt een gedragsmatige behandeling geadviseerd. Soms staan eetbuien op de voorgrond en is verwijzing naar een multidisciplinair behandelteam binnen de specialistische GGZ geïndiceerd. Als de patiënt zich met hulp uit de vicieuze cirkel van emotie- en pathologisch eten kan bevrijden, heeft dat een positief effect op gewicht en metabole gezondheid, inclusief bloeddruk en psychisch welzijn.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren