Preventieve hydratie bij intravasculaire toediening van jodiumhoudende contrastmiddelen

De intravasculaire toediening van jodiumhoudende contrastmiddelen kan
een acute (meestal tijdelijke) daling van de nierfunctie na de procedure veroorzaken, ook wel ‘contrastnefropathie’ genoemd. Ondanks de lage incidentie van contrastnefropathie met het lage risico van langetermijncomplicaties, adviseren de meeste richtlijnen preventieve hydratie bij gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen bij patiënten met een verhoogd risico op contrastnefropathie. Het huidige pre- en posthydratieregime met natriumchloride is mede gezien de vergrijzing
en de toename van contrastgebruik belastend voor zowel patiënt als maatschappij. Vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum zijn vier gerandomiseerde multicenter studies uitgevoerd naar de effectiviteit, veiligheid en kosteneffectiviteit van verschillende hydratieregimes rondom intravasculaire contrasttoediening bij patiënten met chronische nierschade. De resultaten laten zien dat prehydratie met natriumbicarbonaat niet onderdoet voor pre- en posthydratie met natriumchloride. Daarnaast kan preventieve hydratie achterwege gelaten worden bij een CT-scan voor de diagnostiek naar acute longembolie, gezien de lage contrastbelasting.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kooiman, J.
Rijnink, E.C.,
Sijpkens, Y.W.J. ,
Thema Topartikel
Publicatie 14 maart 2017
Editie FocusVasculair - Jaargang 2 - editie 1 - Editie 1, 2017