Poliklinische evaluatie van patiënten met thoracale klachten

  • 00Thoracale klachten
  • 01Technische aspecten van computertomografie
  • 02Beoordeling
  • 03Klinische toepassing
  • 04Conclusie
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Dit artikel geeft inzicht in het klinisch gebruik van de coronaire calciumscore en coronaire CT-angiografie (CCTA) voor analyse van poliklinische patiënten met stabiele thoracale klachten. De calciumscore geeft een goede indicatie voor de aan- of afwezigheid van atherosclerose. Patiënten met een negatieve calciumscore hebben een zeer goede prognose en behoeven geen verder vervolg. Een positieve calciumscore is aanleiding voor aanvullend onderzoek, waarbij het a-prioririsico en de hoogte van de calciumscore leidend zijn bij de keuze voor het type aanvullende diagnostiek. Voor patiënten met een lage calciumscore is coronaire CT-angiografie een geschikte modaliteit om de ernst van het coronairlijden in te schatten. Patiënten met een hoge calciumscore of duidelijk coronairlijden komen in aanmerking voor ischemiedetectieonderzoek dan wel coronaire angiografie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Graaf, M.A. de
Rijlaarsdam-Hermsen, T.C.F.
Kuijpers, Th.J.A.
Dijkman, P.R.M. van
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 13 september 2017
Editie FocusVasculair - Jaargang 2 - editie 3 - Editie 3, 2017

Leerdoelen

  • De calciumscore en coronaire CT-angiografie (CCTA) hebben een belangrijke plaats in de risicostratificatie van patiënten met thoracale klachten.
  • De calciumscore geeft een goede indicatie voor de aan- of afwezigheid van atherosclerose en is een onafhankelijke voorspeller van mortaliteit.
  • De CCTA is vanwege de hoge sensitiviteit een geschikt onderzoek om belangrijk coronairlijden uit te sluiten.
  • Patiënten met een calciumscore > 75e percentiel of duidelijk coronairlijden op CCTA komen in aanmerking voor aanvullend onderzoek naar ischemiedetectie en voor primaire preventie volgens het protocol Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM).