Pieken en dalen in de bloeddruk bij gebruik van monoamineoxidase (MAO-)remmers

Monoamineoxidase(MAO-)remmers zijn antidepressiva die tegenwoordig niet meer geregistreerd zijn vanwege de ernstige bijwerkingen en alleen met een bewustzijnsverklaring voorgeschreven kunnen worden. Het enzym MAO is betrokken bij de afbraak van neurotransmitters zoals noradrenaline, serotonine en dopamine. Remming van dit enzym leidt tot een antidepressieve werking, maar kan ook bijwerkingen zoals orthostase of hypertensie veroorzaken. Tyramine is een substraat van MAO. Dit betekent dat het noodzakelijk is om een tyraminearm dieet aan te houden tijdens gebruik van een MAO-remmer. Het indirecte sympathicomimetisch effect van tyramine kan bij dieetfouten leiden tot hypertensie en potentieel tot een hypertensieve crisis. Behandeling vindt plaats met respectievelijk een dihydropyridine calciumantagonist en zo nodig met de α-blokker fentolamine op de intensive care.
Orthostatische hypotensie wordt ook regelmatig gezien als bijwerking van MAO-remmers, ook bij adequate opvolging van het dieet. Het mechanisme is in dit geval niet geheel duidelijk. Metoclopramide lijkt hiervoor een effectieve behandeling.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • weet u dat monoamineoxidase(MAO-)remmers nog steeds ingezet kunnen worden voor therapieresistente depressie;
  • weet u dat er een tyraminearm dieet gevolgd dient te worden tijdens het gebruik van MAO-remmers en waarom;
  • bent u ervan op de hoogte dat bijwerkingen van MAO-remmers zowel hypertensie als orthostatische hypotensie kunnen zijn ten gevolge van een verhoogde catecholamineactiviteit;
  • weet u dat fentolamine, een dihydropyridine calciumantagonist en metoclopramide de behandeling van keuze zijn voor respectievelijk hypertensieve crisis, hypertensie en orthostatische hypotensie.