Patent foramen ovale als oorzaak van herseninfarct op jonge leeftijd

Het achterhalen van de oorzaak van een herseninfarct, zeker als dit op jonge leeftijd optreedt, is van cruciaal belang om recidieven te voorkomen. Bij het uitwerken van de differentiële diagnose is onder andere diagnostiek naar een cardiale emboliebron zinvol, met een transthoracaal echocardiogram met contrasttoediening om een atriumseptumdefect (ASD) of patent foramen ovale (PFO) aan te tonen dan wel uit te sluiten. Een ASD of PFO kan een herseninfarct veroorzaken door oversteek van een trombus vanuit de veneuze circulatie, inductie van ritmestoornissen of lokale trombusvorming. Er is niet altijd een oorzakelijk verband tussen het bestaan van een PFO en het optreden van een herseninfarct. Om de kans hierop in te schatten, en dus ook of er een voordeel zou kunnen zijn van sluiting van het PFO, kan de RoPE-score worden gebruikt. Personen die niet in aanmerking komen voor sluiting van het PFO kunnen medicamenteus worden behandeld, waarbij er geen voordeel is van antistolling boven plaatjesaggregatieremmers.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Schütten, M.T.J.
Rennenberg, R.J.M.W.
Thema Casus Vasculair
Publicatie 24 oktober 2023
Editie FocusVasculair - Jaargang 8 - editie 3 - Editie 3, 2023