Paraneoplastisch antifosfolipidesyndroom

Een zeldzame eerste uiting van een maligniteit

Het antifosfolipidesyndroom (APS) is een zeldzame stollingsstoornis, waarbij sprake is van een veneuze en/of arteriële trombose in combinatie met aantoonbare antifosfolipideantistoffen (anti-β2GPI, anticardiolipine en/ of positieve lupusanticoagulans (LAC)) en/of recidiverende zwangerschapscomplicaties (spontane abortus, onverklaarde foetale sterfte, vroeggeboorte ten gevolge van (pre-)eclampsie). Hoewel het beschouwd wordt als een primaire auto-immuunaandoening, wordt het in de praktijk ook vaak secundair gezien aan andere auto-immuunaandoeningen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de associatie tussen APS en maligniteit voor het eerst beschreven. Er zijn aanwijzingen voor een verhoogd risico op trombo-embolieën in de aanwezigheid van antifosfolipideantistoffen bij een maligniteit, maar de associatie is nog niet volledig opgehelderd. In dit artikel wordt een casus beschreven van een patiënt met recidiverende trombo-embolieën – waarbij mogelijk sprake bleek van een paraneoplastisch antifosfolipidesyndroom. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van diagnostiek en behandeling van deze zeldzame, maar zeer ernstige aandoening.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren