Optimale behandeling in een veranderd antistollingslandschap

Balanceren tussen bloedingsrisico en ischemisch risico

Antitrombotica zijn hoogrisico geneesmiddelen, waarbij het ischemisch risico afgewogen dient te worden tegen het bloedingsrisico. Dit geldt in het bijzonder wanneer meerdere antitrombotica gelijktijdig gebruikt worden (de zogenaamde complexe antistolling). Hiervoor zijn verschillende risicoscores ontwikkeld, die zowel het bloedingsrisico als het ischemisch risico kunnen bepalen. Van de trombocytenaggregatieremmers heeft clopidogrel voor verschillende indicaties de voorkeur gekregen boven acetylsalicylzuur. Clopidogrel is een prodrug en wordt door CYP2C19 omgezet in de werkzame vorm. Een aanzienlijk deel van de Kaukasische populatie is een intermediaire metaboliseerder voor CYP2C19. Dual pathway inhibition is een vorm van complexe antistolling, waarbij zowel in de primaire als de secundaire hemostase wordt ingegrepen. Omdat complexe antistolling in principe niet levenslang wordt gebruikt, is het van belang bij het starten hiervan na te gaan of dit geïndiceerd is en tijdens de behandeling met regelmaat kritisch te kijken of er nog een indicatie is.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren