Op weg naar een routekaart voor invasieve behandeling van ouderen met coronairlijden

Door de vergrijzing zal het aantal ouderen (> 75 jaar) dat wordt behandeld voor coronairlijden sterk toenemen. Het betreft een complexe populatie met een wisselende mate van kwetsbaarheid en comorbiditeit. Daarnaast hebben ouderen een verhoogd risico op ischemische en bloedingsevents, alsmede procedurele complicaties. Bij een acuut ST-elevatiemyocardinfarct (STEMI) is er, ongeacht de leeftijd, een indicatie voor spoedkatheterisatie. Bij het non-ST-elevatiemyocardinfarct (NSTEMI) blijkt het bewijs bij ouderen beperkt door ondervertegenwoordiging in de trials. Hier wordt tevens aanbevolen om onafhankelijk van de leeftijd te kiezen voor een vroege invasieve strategie. Bij de kwetsbare patiënt lijkt het voordeel beperkt en moet eerst een zorgvuldige risicoafweging plaatsvinden. Bij stabiele angina pectoris is de bewijsvoering voor voordeel van een invasieve strategie in de gehele populatie beperkt en voorbehouden aan patiënten met refractaire klachten, linkerventrikeldisfunctie of hoofdstamstenose. Medicamenteuze therapie is hier de hoeksteen van de behandeling.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Siegers, C.E.P.
van Hagen, I.M.
Ottervanger, J.P.
Thema Opinie
Publicatie 21 september 2021
Editie FocusVasculair - Jaargang 6 - editie 3 - Editie 3, 2021