Ontwikkeling en toepassingen van trombolyse

Door op 17-09-2019

De introductie van trombolytica was een belangrijke mijlpaal in de behandeling van het acuut myocardinfarct. Tegenwoordig wordt trombolyse met name ingezet bij een acuut herseninfarct en een longembolie met hemodynamische instabiliteit. Vanwege het hoge risico op (hersen)bloedingen zijn er diverse contra-indicaties. Nieuwe toepassingen kunnen alleen worden toegevoegd als de benefit-/riskratio overtuigend positief is. Hier bespreken we de ontwikkeling van de trombolytica die nu in de praktijk gebruikt worden, evenals de huidige indicaties (acuut myocardinfarct, acuut herseninfarct en longembolie met hemodynamische instabiliteit) alsmede de indicaties waarover nog geen duidelijke consensus is, zoals perifere arteriële occlusies, longembolie zonder hemodynamische instabiliteit en diepveneuze trombose.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Matten, B. van der
Versmissen, J.
Thema Farmacotherapie
Publicatie 17 september 2019
Editie FocusVasculair - Jaargang 4 - editie 3 - Editie 3, 2019