Onmeetbaar lage anti-Xa-spiegels

Het interpreteren van een anti-Xa-spiegel bij het gebruik van laagmoleculairgewichtheparines (LMWH) is geen sinecure. In deze casus wordt duidelijk welke cruciale rol antitrombine (AT) in dit geheel heeft en hoe een zeldzame vorm van een AT-deficiëntie kan leiden tot persisterend verlaagde anti-Xa-spiegels.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren