Myocardiale steatose

Door op 20-03-2018

Hartfalen komt frequent voor bij patiënten met diabetes mellitus type 2, ook in afwezigheid van hypertensie en coronarialijden. Dit staat bekend als diabetische cardiomyopathie.
Myocardiale steatose speelt waarschijnlijk eenbelangrijke rol bij het ontstaan van diabetische cardiomyopathie. Proton magnetische resonantiespectroscopie (MRS) is de techniek om de mate van myocardiale steatose in vivo te kwantificeren. Onderzoek met behulp
van MRS heeft aangetoond dat myocardiale steatose reversibel is, bijvoorbeeld met caloriebeperking.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema In beeld
Publicatie 20 maart 2018
Editie FocusVasculair - Jaargang 3 - editie 1 - Editie 1, 2018