Mycotisch aneurysma van de aorta

Een zeldzame complicatie van een geïnfecteerde vaatprothese

Bij patiënten met een aortaprothese met (onbegrepen) koorts of positieve bloedkweken dient een geïnfecteerde aortaprothese (GAP) altijd overwogen te worden. Een GAP kan zich aspecifiek presenteren en pas klachten geven, zoals rugpijn of rectaal bloedverlies, op het moment dat complicaties zijn opgetreden zoals een mycotisch aneurysma of aorto-enterale fisteling. De diagnose GAP kan worden gesteld op basis van klinische, biochemische en radiologische criteria, waarbij verhoogde ontstekingswaarden in combinatie met gas of vocht rondom de vaatprothese op CT-scan de diagnose GAP ondersteunt. De behandeling van een GAP bestaat uit een combinatie van antibiotica en, zo mogelijk, een vaatchirurgische interventie waarbij het geïnfecteerde prothesemateriaal wordt verwijderd. De mortaliteit van een GAP is zonder uitzondering hoog.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren