Multidisciplinaire samenwerking bij carotisendarteriëctomie

In het Haaglanden Medisch Centrum worden de carotisendarteriëctomieën (CEA’s) altijd onder intraoperatieve neuromonitoring verricht. Het doel hiervan is het perioperatieve risico van deze ingreep tot een minimum te beperken. Hiervoor is een goede samenwerking met heldere communicatie tussen vaatchirurg, klinisch neurofysioloog en anesthesist van cruciaal belang. Voorafgaand aan de procedure wordt tijdens het wekelijks neurovasculair overleg de indicatie voor de ingreep vastgesteld in aanwezigheid van vaatchirurg, klinisch neurofysioloog, vasculair neuroloog en radioloog. Vervolgens zorgt de CEA-planner ervoor dat de patiënt preoperatief wordt gezien door de chirurgie, anesthesie, neurologie en klinische neurofysiologie. Voorafgaand aan de CEA worden een elektro-encefalografie (EEG) en transcranieel doppleronderzoek (TCD) verricht. De CEA wordt binnen veertien dagen na het ontstaan van de neurologische uitvalsverschijnselen verricht.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren