Multidisciplinaire evaluatie bij onbegrepen wegrakingen op oudere leeftijd

Door op 19-03-2020

Syncope bij ouderen is een complex probleem, waarbij vaak meerdere oorzaken een rol spelen. Vooral bloeddrukregulatiestoornissen, maar ook cardiale oorzaken komen regelmatig voor. De overlap met vallen is groot en dit bemoeilijkt de diagnostiek, ook al omdat veel patiënten zich de wegraking niet kunnen herinneren. Bovendien heeft 60% van de patiënten cognitieve stoornissen, die een adequate anamnese belemmeren. Op de Val en Syncope Dagkliniek vindt daarom een multidisciplinair onderzoek plaats door onder anderen een klinisch geriater, cardioloog en neuroloog, met als doel in korte tijd een zo volledig mogelijk diagnostisch traject aan te bieden voor oudere syncopepatiënten. Op deze manier lukt het in een meerderheid van de gevallen één of meerdere oorzaken voor de syncope te vinden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren