Multidisciplinaire benadering van cardiale sarcoïdose

Diagnose, behandeling en follow-up van een complexe en zeldzame ziekte

In het St. Antonius Ziekenhuis vindt sinds 2008 het wekelijkse multidisciplinair overleg (MDO) cardiale sarcoïdose plaats. Hierin hebben cardiologen, longartsen, nucleair geneeskundigen en gespecialiseerde verpleegkundigen zitting. Cardiale betrokkenheid bij sarcoïdose is geassocieerd met een hogere mortaliteit en kan zich op verschillende manieren uiten. Het is belangrijk de ziekte in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen, maar de diagnose en behandeling zijn complex. In ons MDO wordt de diagnose gesteld op basis van kliniek, pathologie en beeldvorming. Hierbij staan de resultaten van de FDG PET/CT en cardiale MRI centraal. Indien sprake is van actieve cardiale inflammatie wordt gestart met behandeling door middel van immunosuppressiva. Zo nodig wordt een ICD geïmplanteerd vanwege een verhoogd risico op ritme- en geleidingsstoornissen. Gedurende de behandeling wordt de patiënt regelmatig besproken in het MDO. Het behandeldoel is volledige onderdrukking van de inflammatie, maar de mate van behandelrespons kan sterk wisselen tussen patiënten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren