Metformine: nieuwe inzichten in effecten en werkingsmechanismen

Door op 01-06-2017

Metformine verbetert de glucoseregulatie, verlaagt de insulineresistentie en beschermt tegen gewichtstoename en hart- en vaatziekten. Nieuwe inzichten dienen zich aan in de kinetiek en werkingsmechanismen van metformine. Metformine matigt het mitochondriale energiemetabolisme. Het verlaagt de gluconeogenese door remming van het mitochondriale enzym mitochondriaal glycerofosfaat dehydrogenase. Remming van de mitochondriale enzymen verlaagt het cellulaire energieniveau, wat leidt tot activatie van het enzym AMP-activated protein kinase (AMPK), een belangrijke cellulaire energiesensor. Activering van dit enzym leidt tot een aantal belangrijke effecten, resulterend in een verbeterde insulinegevoeligheid door verlaagde lipogenese en in een afname van galzuurresorptie in de darm. Metformine beschermt tegen hart- en vaatziekten door de verbeterde glucoseregulatie, het tegengaan van hyperinsulinemie en door rechtstreekse effecten op de vaatwand. Daarnaast heeft metformine mogelijk ook een gunstige invloed op kankerincidentie en mortaliteit door verlaging van de hyperinsulinemie en door afremming van het enzym mTOR en de transcriptorfactor NF-κB via activatie van AMPK.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Out, M.
Kooy, A.
Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 juni 2017
Editie FocusVasculair - Jaargang 2 - editie 2 - Editie 2, 2017