Mesenteriaal ischemie, een multidisciplinaire uitdaging

 • 00Inleiding
 • 01Anatomie en collateralen
 • 02Epidemiologie
 • 03Klinische presentatie
 • 04Lichamelijk onderzoek
 • 05Diagnostiek
 • 06Behandeling
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Bij mesenteriale ischemie is de bloedvoorziening van de darmen gecompromitteerd, wat uiteindelijk kan leiden tot darmnecrose. Chronische mesenteriale ischemie (CMI) wordt gekenmerkt door chronische abdominale pijn veroorzaakt door significante vernauwing in ten minste één mesenteriale arterie. De incidentie ligt rond 2 à 3 per 100.000 per jaar en de mortaliteit rond de 5%.
Acute mesenteriale ischemie (AMI) beschrijft het ziektebeeld van eindstadium CMI, acute mesenteriale arteriële trombose en acute mesenteriale embolie. De incidentie wordt geschat op 13 per 100.000 per jaar. De mortaliteit ligt tussen de 60% en 90%. Een aparte entiteit is de acute mesenteriale veneuze trombose, die zich klinisch kenmerkt door een meer geprotaheerd beloop.
Vroege detectie is essentieel, omdat diagnostisch delay tot meer schade en uiteindelijk sterfte kan leiden. Hoewel een antegrade autologe tweetaks reconstructie een superieure primaire doorgankelijkheid op de lange termijn heeft, is tegenwoordig de endovasculaire behandeling voor zowel CMI als AMI de behandeling van eerste keus.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Blauw, J.T.M.
Geelkerken, R.H.
Kolkman, J.J.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 22 september 2016
Editie FocusVasculair - Jaargang 1 - editie - Editie 3, 2016

Leerdoelen

 • Een ‘high index of suspicion’ op mesenteriale ischemie is de hoeksteen van de diagnostiek.
 • Bij AMI is in de vroege reversibele fase vaak sprake van anamnestisch disproportioneel veel pijn ten opzichte van de bevindingen bij lichamelijk onderzoek.
 • CMI-patiënten ontwikkelen angst voor eten als gevolg van de postprandiale pijn, wat leidt tot het weglaten van steeds meer verschillende soorten voedsel uit het dieet, waardoor onbedoeld gewichtsverlies en malnutritie ontstaan.
 • Voor ééntaks CMI geldt dat er een positieve anamnese, een positieve functietest en een anatomisch substraat moeten zijn.
 • Voor AMI is eerst revasculariseren, dan pas eventueel reseceren, de gouden standaard.
 • CMI wordt bij voorkeur behandeld met een endovasculaire revascularisatie