Jicht en hart- en vaatziekten

Wat is het verband?

Door op 25-09-2020
 • 00Hyperurikemie en jicht
 • 01Prevalentie hart- en vaatziekten
 • 02Pathofysiologie jicht en hart- en vaatziekten
 • 03Medicamenteuze behandeling jicht en ontwikkeling hart- en vaatziekten
 • 04Management van cardiovasculair risico
 • 05Conclusie
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Jicht is de meest voorkomende vorm van inflammatoire artritis en de prevalentie neemt toe. Hyperurikemie speelt een sleutelrol in de pathogenese van jicht. Onvoldoende behandeling van jicht kan leiden tot een chronisch beloop met blijvende gewrichtsschade. Daarnaast is zowel hyperurikemie als jicht een onafhankelijke risicofactor voor het optreden van hart- en vaatziekten, deels gemedieerd door chronische inflammatie. Theoretisch zou adequate behandeling van jicht moeten leiden tot een verlaging van het risico op hart- en vaatziekten. Het formele bewijs is hiervoor echter nog niet geleverd. Adequate behandeling van hyperurikemie en jicht en monitoring/behandeling van traditionele risicofactoren voor hart- en vaatziekten worden geadviseerd. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Vedder, D.
Gerritsen, M.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 25 september 2020
Editie FocusVasculair - Jaargang 5 - editie 3 - Editie 3, 2020

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u wat de incidentie is van hart- en vaatziekten bij jicht;
 • bent u op de hoogte van de huidige inzichten over het oorzakelijk verband tussen jicht en hart- en vaatziekten;
 • weet u welke invloed medicatie heeft op het cardiovasculair risico bij patiënten met jicht;
 • bent u op de hoogte van de aanbevelingen voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met jicht.