Ischemische colitis: een miskende oorzaak van rectaal bloedverlies

Door op 01-06-2017

Ischemische colitis is het meest voorkomende ischemische letsel van de tractus digestivus. In het karakteristieke geval presenteert de aandoening zich met krampende buikpijn, fecale aandrang en rectaal bloedverlies bij oudere patiënten met een voorgeschiedenis van vaatlijden. Het colon is gevoelig voor ischemie en het ziektebeeld kent een brede etiologie, waarin vaataandoeningen en condities die de doorbloeding van het colon beïnvloeden een belangrijke rol spelen. Het beloop is in de meeste gevallen onschuldig en volledig reversibel. Peritoneale prikkeling, hemodynamische instabiliteit en het ontbreken van bloederige diarree zijn voorspellers van een gecompliceerd beloop, waarbij chirurgisch ingrijpen noodzakelijk is. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Roy, E.J. le
Keller, J.J.
Thema Casus Vasculair
Publicatie 1 juni 2017
Editie FocusVasculair - Jaargang 2 - editie 2 - Editie 2, 2017