Hypertensie en hypokaliëmie door glycyrrhizine-gemedieerd pseudohyperaldosteronisme

Door op 21-03-2019

Glycyrrhizine is een zoetstof in drop en zoethoutthee, maar wordt ook in verschillende andere producten verwerkt. Door inhibitie van het enzym 11β-hydroxysteroïddehydrogenase kan deze stof leiden tot hypertensie
en hypokaliëmie als gevolg van het mineralocorticoïde effect van cortisol. In de literatuur wordt vaak vermeld dat de dagelijks aanvaardbare inname ongeveer twee tot vijf dropjes per dag bedraagt. Deze aanbeveling is echter gebaseerd op klinische studies met gezonde vrijwilligers van relatief jonge leeftijd. 
Het is echter bekend dat verschillende factoren de gevoeligheid voor drop beïnvloeden. Dit zijn: reeds bestaande hypertensie, het vrouwelijk geslacht, gevorderde leeftijd, het gebruik van diuretica, een slechte voedingsstatus en matige inname van kalium. Bij patiënten met moeilijk te duiden hypertensie of hypokaliëmie moet gevraagd worden naar de inname van drop en andere producten met glycyrrhizine. Een laag renine- en aldosterongehalte is een extra aanwijzing voor glycyrrhizinegemedieerd pseudohyperaldosteronisme.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Beishuizen, E.D.
Dekker, dr. T.J.A.
Thema Casus Vasculair
Publicatie 21 maart 2019
Editie FocusVasculair - Jaargang 4 - editie 1 - Editie 1, 2019