Hypertensie door een wandering kidney

Nefroptose is een fenomeen waarbij een nier mobiel is in het abdomen en leidt tot klachten van pijn in de flank, met name bij staan en inspanning. De aandoening komt vooral bij jonge slanke vrouwen voor en meestal is de rechternier aangedaan. Ten gevolge van de afwijkende ligging in het abdomen kan door tractie, draaiing of compressie van de nierarterie renovasculaire hypertensie ontstaan. De diagnose wordt gesteld door middel van een renogram in liggende en staande houding. Bij renovasculaire hypertensie kan het starten met een ACEremmer of angiotensinereceptorblokker de bloeddruk beduidend laten dalen. Bij pijn, functieverlies van de aangedane nier of persisterende hypertensie kan nefropexie een effectieve behandeling zijn.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Twist, D.J.L. van
Broek, W.W.A. van den
Thema Casus Vasculair
Publicatie 21 maart 2019
Editie FocusVasculair - Jaargang 4 - editie 1 - Editie 1, 2019