Het YEARS diagnostisch algoritme voor patiënten met verdenking op longembolie

Een patiënt met verdenking op een longembolie is een frequent voorkomende presentatie voor artsen van verschillende specialismen. Een longembolie wordt gediagnosticeerd door middel van beeldvormend onderzoek, meestal een CT-pulmonalisangiografie (CTPA). Verschillende diagnostische algoritmes, waarvan Wells het meest gebruikt wordt, zijn ontwikkeld om de aanwezigheid van een longembolie zo goed als mogelijk uit te sluiten zonder het verrichten van CTPA. Het YEARS-algoritme is een nieuw en vereenvoudigd algoritme bestaande uit een klinische beslisregel met drie variabelen: ‘klinische tekenen van trombosebeen?’, ‘hemoptoë?’, en ‘longembolie meest waarschijnlijke diagnose?’. Wanneer geen van de hiervoor genoemde items aanwezig is, is een longembolie uitgesloten en kan bij een D-dimeer concentratie < 1000 ng/mL een CTPA achterwege blijven. Bij één of meer items wordt een D-dimeer afkapwaarde van < 500 ng/mL aangehouden. De YEARS-studie heeft aangetoond dat dit algoritme veilig is met een 0,61% (95% betrouwbaarheidsinterval 0,36-0,96%) risico op veneuze trombo-embolie in de drie maanden na presentatie en leidt tot een 14% reductie in het benodigd aantal CTPA vergeleken met het Wells-algoritme.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Hulle, T. van der
Klok, F.A.,
Huisman, M.V.,
Thema Topartikel
Publicatie 19 september 2018
Editie FocusVasculair - Jaargang 3 - editie 3 - Editie 3, 2018